Новият стандарт ISO/IEC 27701 вече е в продажба за 382.53 лв.

Стандартът за създаване на система за управление на защита на личните данни може да се купи от сайтовете на БДС или ISO

Международната организация за стандартизация ISO представи международния стандарт ISO/IEC 27701, Управление на информационната сигурност.

С него се определят изискванията за създаване, прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на информационната сигурност или системата за управление на защита на личните данни (PIMS).

Стандартът може да се купи и от сайта на Българския институт за стандартизация БДС.

Системата за управление на информационната сигурност (ISMS), дефинирана в ISO / IEC 27001, е проектирана да позволява добавянето на специфични за сектора изисквания, без да е необходимо разработването на нова система за управление. Стандартите на системата за управление на ISO, включително специфичните за сектора, са проектирани така, че да могат да се прилагат отделно или като комбинирана система за управление.

Можете да споделите: