Експерти обсъждаха реалните киберзаплахи чрез плюшени мечета, свързани с интернет IoToys

Способността на играчките да записват, съхраняват и споделят информация за своите млади потребители буди безпокойство относно безопасността, неприкосновеността на личния живот и социалното развитие на децата, споделиха експерти по време на второто заседание на експертната група по безопасен интернет за деца

Втората среща на експертната група по безопасен интернет за деца към Европейската комисия се проведе на 18 юни 2019 г. в Брюксел. На срещата бяха разгледани различни теми като защита на децата в Общия регламент за защита на данните (GDPR), правила на ЕС за защита на потребителите във връзка с онлайн рекламата, насочена към деца, съображения за безопасността, сигурността и обществото в интернет на играчките, необходимост от спазване на законодателството на ЕС за безопасност на детските продукти.

За играчките шпиони разказах още миналата година. В презентациите на тази експертна група беше направен обзор както на възможните заплахи, така и на законодателството, грижещо се за безопасността на децата. Според експертите свързаните с интернет играчки – от интелигентни часовници до плюшени мечета поставят нови проблеми със сигурността и поверителността, които могат да засегнат семейството и по-специално поверителността на децата при взаимодействие с такива видове устройства. Проблеми, с които нито потребителите, нито производителите не са се сблъсквали преди. Експертите са отбелязали на срещата, че сред предизвикателствата за безопасността на продуктите, са киберзаплахите и рисковете за личната сигурност.

Екип от учени и международни експерти на JRC са разгледали въпросите за безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот и обществото, възникнали от възхода на „Интернет на играчките“. Докладът им „Калейдоскоп в Интернет на играчките“ приканва създателите на политики, индустрията, родителите и учителите да изучат по-задълбочено тези  играчки, за да осигурят рамка, която гарантира, че те са безопасни и полезни за децата.

Можете да споделите: