Как децата се отнасят към защитата на личните им данни?

От декември 2018 г. до май 2019 г. ирландската Комисия за защита на данните (DPC) проведе публична консултация относно обработката на личните данни на децата и за правата на децата като субекти на данни в рамките на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

В края на месец юли ирландската Комисията за защита на данните (DPC) публикува предварителен доклад за хода на общественото обсъждане на обработването на личните данни на децата и правата на децата като субекти на данните съгласно GDPR. Консултациите бяха в два потока – първият беше предназначен за възрастните – те трябваше да представят своите виждания по въпроси, свързани с обработката на лични данни на децата, а във втория поток участваха самите деца и младежи. Техните мнения и препоръки ще бъдат използвани за изготвяне на насоки от DPC.

Децата бяха помолени да изразят мнението си по шест въпроса, всеки от които обхваща отделна тема за защита на данните. Получени са отговорите на около 1200 ученици. Децата във възрастовата група 10-12 години са били най-активни с 40% от мненията.

Какво отговарят децата на въпроса Как компаниите могат по-добре да обяснят какво се случва с личните им данни?

Най-често срещаните отговори на този въпрос се групират в четири теми:  (1) простота, (2) прозрачност, (3) достъпност и (4) гъвкавост във  взаимодействието им с компаниите.

Децата преценяват, че компаниите могат да направят много повече, за да направят общуването с тях по-лесно. Например, те биха могли да направят своите известия за поверителност по-кратки, да използват по-опростен език и да предоставят обобщения и точки за най-важната информация. Предлагат да се използват големи и цветни шрифтове за важните секции, да се използва забавно видео. Те дори са предложили да има тест в края на видеото, който децата и младите хора трябва да решат, преди да имат достъп до услугата, за да докажат, че разбират как се обработват техните данни.

Децата искат компаниите да бъдат по-прозрачни: те търсят повече подробности за това как се обработват техните данни и какви са рисковете от предоставяне на достъп до данните.

Изследването показва и че децата очакват по-лесно свързване с компаниите и по-големи усилия от тяхна страна, за да ги информират за своите дейности по обработка на данните.

Особено интересни са изискванията на децата: повече свобода, за да ограничат личните данни, които са длъжни да разкрият за себе си, за да използват предпочитаните от тях приложения и услуги; по-лесен  отказ от разкриването на определени видове лични данни, без да губят достъпа си до услугата.

Можете да споделите: