КЗЛД ще представи резултатите от проекта „e-OpenSpace“

На 31 юли 2019 г. (сряда) от 10.00 ч. в Хотел ИнтерКонтинентал София КЗЛД ще представят резултатите от проект e-OpenSpace – платформа за електронен обмен на информация и образование в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) съобщи, че на 31 юли 2019 г. (сряда) от 10.00 ч. в Хотел ИнтерКонтинентал София ще се представят резултатите от проект „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни”, финансиран от Европейския съюз чрез програма „Еразъм +”.

Комисията за защита на личните данни,  като координатор на проекта, изпълнява проектните дейности в партньорство с органите по защита на данните на Полша и Хърватия, Ягелонския и Софийския университети и италианската неправителствена организация GVMAS.

Основната цел на проекта е да насърчи неформалното дигитално обучение и осведомеността в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни чрез осигуряването на единно облачно пространство за националните органи по защита на данните. Партньорите по проекта предлагат гъвкави начини за обучение за интегриране на практически и теоретични знания за осигуряване на умения в областта на защитата на данните и насърчаване на общ подход и синергия между държавите – членки на ЕС, при провеждането на обучения и инициативи за повишаване на осведомеността. Основното практическо средство за постигането на тази цел е разработеното уеб базирано решение за осигуряване на среда за сътрудничество и открито, иновативно и приобщаващо неформално цифрово обучение.

Комисията за защита на личните данни е координатор на проекта, който е с продължителност 2 години. Стойността му е 357 719,35 лева (182 899 евро)

Можете да споделите: