КЗЛД и организации от още 3 държави работят по образователен проект за 126 918 евро

Продължителността на изпълнение на дейностите по AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training по програма „Еразъм +“ е 21 месеца –  до края на май 2021 г., участниците са национални органи по защита на данните, университети и организация на гражданското общество от 4 държави – Италия, Полша, България и Молдова.

Цялата публикация „КЗЛД и организации от още 3 държави работят по образователен проект за 126 918 евро“

Готова е платформата за неформално обучение по защита на личните данни

С края на проекта става възможно развитието на различни обучения, например  на длъжностните лица по защита на личните данни

Цялата публикация „Готова е платформата за неформално обучение по защита на личните данни“

КЗЛД ще представи резултатите от проекта „e-OpenSpace“

На 31 юли 2019 г. (сряда) от 10.00 ч. в Хотел ИнтерКонтинентал София КЗЛД ще представят резултатите от проект e-OpenSpace – платформа за електронен обмен на информация и образование в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни

Цялата публикация „КЗЛД ще представи резултатите от проекта „e-OpenSpace““