Уведомленията за нарушения на сигурността на личните данни нарастват драстично след влизането в сила на GDPR

Офисът на британския комисар по информацията (ICO) публикува годишния си доклад

Броят на докладваните нарушения на сигурността на личните данни се е увеличил от 3,311 през 2017-2018 г. на 13 840 за периода 2018-2019 г., пише в доклада на ICO. В документа се отбелязва, че докладването на нарушенията е свързано с ангажиментите на организации да образоват служителите си, за да могат да разпознават инцидентите и да реагират по подходящ начин. От своя страна ICO реагира след като преценява причината за нарушението, вредата за засегнатите лица, чувствителност на данните и коригиращите мерки, предприети от администратора за справяне с инцидента и мерките да предотвратяване на бъдещи инциденти.

До 31 март 2019 г. ICO е получил 41,661 жалби, свързани със защита на данните, при 21,019 през 2017- 2018 г. Докладът можете да прочетете тук.

Можете да споделите: