На 15 юли EDPB започва обществено обсъждане на насоките за видеонаблюдение

Европейският комитет по защита на данните започва в понеделник да приема становища за Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видеонаблюдение

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) на 15 юли започва да приема коментари по Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видеоустройства.  Насоките бяха одобрени по време на дванадесета пленарна сесия на Европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, проведена на 9 и 10 юли.

Насоките изясняват как се прилага GDPR за обработката на лични данни при използването на традиционни и интелигентни видео устройства. При интелигентните устройства насоките се съсредоточават върху правилата за обработка на специални категории данни. Освен това насоките обхващат законосъобразността на обработването, приложимостта на освобождаването на домакинствата и разкриването на кадри на трети страни.

Коментари се изпращат на EDPB@edpb.europa.eu до 9 септември 2019 г .

Според GDPR (чл. 70 (4)) EDPB ще публикува резултатите от тази консултация на уебсайта си. Предвиден е ред за възразяване срещу обработката на личните данни чрез изпращане на имейл, в който се посочват конкретните основания за възражението.

Можете да споделите: