Глоба от £ 183.39 млн. заплашва British Airways

Офисът на британския комисар по информацията (ICO) съобщи за намерението се да наложи първата огромна глоба според Общия регламент за защита на данните (GDPR).

ICO съобщи, че е издал известие за намерението си да наложи глоба на British Airways от £ 183.39 млн. за нарушения на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Очакваната глоба е заради кибер инцидента през 2018 г, когато бяха компрометирани личните данни на около 500 000 клиенти чрез пренасочване към фалшив сайт.

Разследването на ICO е установило, че неприкосновеността е нарушена заради слабите мерки за сигурност в компанията при влизане, плащане на карти и детайлите от резервацията за пътуване като име и адрес.

British Airways са сътрудничили на разследването на ICO и са направили подобрения в мерките за сигурност, компанията ще има възможност да представи пред ICO коментари по констатациите и предложената санкция.

ICO разследва този случай като водещ надзорен орган от името на други органи на ЕС за защита на данните. Също така се е свързал с други регулаторни органи. По силата на разпоредбите за „едно гише“ на GDPR органите за защита на данните в ЕС, чиито жители са засегнати, също ще имат възможност да коментират заключенията на ICO.

ICO ще разгледа внимателно представените становища от дружеството и другите заинтересовани органи за защита на данните, преди да вземе окончателното си решение.

Според BBC авиокомпанията, собственост на IAG, твърди, че е „изненадана и разочарована“ от наказанието от службата на комисаря по информацията (ICO).

Наложената на BA санкция е първата, която се оповестява публично след въвеждането на GDPR и възлиза на 1,5% от световния му оборот през 2017 г., по-малък от възможния максимум от 4%.

Можете да споделите: