В България 25% от работната сила няма дигитални умения според доклада DESI

В ЕС работната сила без дигитални умения е около 10%, показва Индексът на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото

Делът на активната работна сила в ЕС (заети и безработни) без дигитални умения, защото не използва интернет или прави това рядко, е паднал от 11% през 2016 г. до 10% през 2017 г. Този дял е много по-висок в държавите-членки като Румъния (26%), България (25%) и Португалия (18%), въпреки отчетеното подобрение в показателите.

Дигиталните умения са критично важни не само за достъп до пазара на труда, но и за тях също така за оползотворяване на предимствата на цифровата трансформация. Това показват данните от публикувания от Европейската комисия цифров индекс, в частта човешки капитал, който се изготвя за пета поредна година. Индексът на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото оценява държавите-членки по пет критерия:

  • свързаност
  • човешки капитал
  • използване на интернет
  • внедряване на цифрови технологии
  • внедряване на цифрови обществени услуги.

В общата класация на индекса тази година България е на последно място по отношение на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, след Гърция и Румъния.

Макар, че проучването отчита увеличение за България, страната ни все още е на опашката и за дигиталните услуги за бизнеса:

Можете да споделите: