В България 25% от работната сила няма дигитални умения според доклада DESI

В ЕС работната сила без дигитални умения е около 10%, показва Индексът на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото

Цялата публикация „В България 25% от работната сила няма дигитални умения според доклада DESI“