Конференция в Брюксел ще отчете първата година от прилагането на GDPR

На 13 юни от 10 часа централноевропейско лятно време можете да проследите в интернет дискусиите по време на конференцията

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете ще открие конференцията, която ще направи преглед за прилагането на GDPR не само в ЕС, но и отвъд границите на съюза.

В събитието ще участва и шефът на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов в качеството му на заместник-председател на Европейски комитет по защита на данните (EDPB). Европейския надзорен орган по защита на данните ще бъде представен от ръководителя му Джовани Бутарели.

Програмата можете да видите тук.

Участници в конференцията ще са и мениджъри и ръководители на поверителността на SAP, Qwant, Mastercard, Adobe и др.

Можете да наблюдавате конференцията от тук

Можете да споделите: