Конференция в Брюксел ще отчете първата година от прилагането на GDPR

На 13 юни от 10 часа централноевропейско лятно време можете да проследите в интернет дискусиите по време на конференцията

Цялата публикация „Конференция в Брюксел ще отчете първата година от прилагането на GDPR“