Още за снимките на училищни събития и GDPR

В края на учебната година  – какво трябва да знаем за снимките в училище, втора част.

В блога си ирландската комисия за защита на данните публикува материал в помощ на родители и учители за заснемането по време на училищни събития.

На 4 юни представих част от позицията на DPC, днес продължавам с разказа с цитирания от комисията случай с училище, което предоставило на вестник снимка на двама ученици, които са спечелили награда в национален конкурс, но без имената им заради GDPR. Обработването на лични данни включва множество дейности като фотографиране на ученици, публикуване на тези снимки някъде и споменаване на ученици в публикации. Така че, ако училището в този случай е имало валидно правно основание за публикуване на снимки на своите ученици  (например училището е получило съгласието на родителите), малко вероятно е те да не са могли също да посочат имената им.

Ако училището е установило, че съгласието е подходящо правно основание за правене и публикуване на снимки в определен контекст, те обикновено трябва да получат съгласието на родителя или настойника на детето, за да го направят, в зависимост от възрастта на детето. GDPR изисква съгласието да се дава свободно, конкретно, информирано и недвусмислено. Също така трябва да е възможно родителят или настойникът да оттегли своето съгласие по всяко време, като се има предвид обаче, че оттеглянето на съгласието не засяга предишното използване на снимки, направени на това дете преди съгласието да бъде оттеглено.

Ако едно училище иска съгласие от родител или настойник да снима детето на училищни събития, от ключово значение е училището да представи ясна и точна информация за контекста, в който ще се правят тези снимки, например видовете училище събития, на които ще бъдат заснети, за какво ще се използват тези снимки и от кого, къде ще се появят и за колко време ще бъдат запазени. Също така е важно родителите или настойниците да са наясно, че имат право да оттеглят съгласието си по всяко време за бъдещото използване на снимките.

За училищата може би е по-лесно да поискат съгласие от родители или настойници в началото на всеки учебен срок или година, така че съгласието да може ясно да обхваща конкретни дейности през целия период. Въпреки това, в случай, че характера и контекста, в който се правят снимки, съществено се промени, например снимките ще се правят по време на събитие, на което  родителите не биха очаквали, или те ще бъдат изложени или публикувани някъде неочаквано, тогава училищата трябва отново да поискат съгласие от родители или настойници.

Не бива да пренебрегваме децата и младите хора в тези сценарии, казва DPC. Те също имат права във връзка с личните си данни и трябва да бъдат информирани за факта, че техните образи се използват, например, в местния вестник. Ако дадено училище се основава на съгласието си като правно основание, тогава възрастта на учениците, които ще се снимат, трябва да бъде взета под внимание, когато става въпрос за търсене на съгласие, тъй като учениците могат да са способни да вземат това решение за себе си. Например, родителят на 15-годишно дете може да е дал съгласие за снимки по време на шоу за таланти на училището и за публикуване в местния вестник, но на 15 години то може да има възражения срещу това и може да не иска да се появява във вестника. Самите училища са в позицията да преценят възрастта, в която техните ученици са способни да разберат за какво точно са съгласни и да дават съгласие. Затова в зависимост от контекста и възрастта на ученика, може да е добре да се включат и родител или настойник и ученикът в обсъждането за съгласието.

Фотографиране на големи групи

На 7 май разказах за историята, която DPC разказва, за конференция, на която са използвани различни цветове на лентата за бадж, показващи съгласие или отказ от заснемане.

Как ще изглежда подобен подход в училищата?  Според DPC училището може да информира родителите, че ще се правят снимки по време на спортния празник и да раздаде стикери с различен цвят, които децата да носят, за да обозначат дали или те могат да бъдат снимани или не.

Цар ли е съгласието?

Съгласието не е единственото правно основание за обработка на лични данни – и може да има случаи, при които училищата могат да разчитат на легитимни интереси като правно основание за правене на снимки. Важно е да се отбележи, че когато едно училище или друг администратор на данни разчита на правното основание легитимен интерес, това изисква намиране на баланс, за да се гарантира, че правата и интересите на физическо лице, особено когато лицето е дете, са взети под внимание и не са несправедливо пренебрегнати. Например, когато се правят снимки на училищни съоръжения за училищна брошура и много голям брой деца се появяват заедно като фон, тогава е разумно училището да може да публикува такива снимки за тези цели, като разчита на правното основание на легитимния интерес – с други думи, без да е необходимо да се получава съгласие за всяко дете, чиито образ може да е бил заснет отдалеч на снимката. Но ако на такава снимка има само едно или две деца, които са ясно разпознаваеми, например на детска площадка, а не в група с голям брой деца в една и съща среда, тогава съгласието би било по-подходящо правно основание за публикуване на снимката. Във всеки случай училищата като всички администратори на данни следва да могат да посочат защо са използвали конкретно правно основание като най-подходящо за конкретния случай на заснимане.

Живеем в свят, в който всеки собственик на смартфон е потенциален фотограф. GDPR не предоставя точна пътна карта за това, кога е допустимо да се правят и публикуват снимки в контекста на училищни събития. Въпреки това, балансираният подход и здравият разум допринасят за гарантиране на спазването на правата на отделните лица, като същевременно гарантира, че защитата на данните не се превръща в пречка за запазване  и отбелязване на значими училищни събития.

 

Можете да споделите: