Две книги за защитата на личните данни, които трябва да имате

Утре, 6 юни, ще бъде представена книгата „Защита на личните данни“ с автори г-жа Десислава Тошкова-Николова и д-р Невин Фети. Вчера публиката се запозна със „Защита на данните. Принципи и практики“ на  проф. д.т.н. Веселин Целков, Деян Петков, Георги Средков, Пламен Георгиев.

Представянето на „Защита на личните данни“,  издание на ИК „Труд и право“, ще се състои в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4) на 06 юни 2019 г. (четвъртък) от 16:00 ч.

Д-р Невин Фети е магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията.

Десислава Тошкова-Николова е магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни.

В представянето на книгата от издателството се казва, че тя „предлага приложно знание за цялостната система от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни“.

На снимката – авторите на задължителните за всяко DPO книги заедно –  Десислава Тошкова-Николова и д-р Невин Фети поздравяват проф. Веселин Целков по време на представянето на книгата „Защита на данните. Принципи и практики“

Книгата „Защита на данните. Принципи и практики“ е ново, иновативно изследване в предметната област и обобщава авторския опит, съществуващите стандарти, понятия и методологии в единна платформа, като дава възможност както за цялостен поглед, така и за детайлен преглед на процесите свързани с изпълненията на Общия регламент, се казва в представянето й в интернет книжарница „Нова звезда“.

Авторите на книгата са добре известни специалисти в областта на сигурността, защитата на информацията и защитата на неприкосновеността и личните данни.  Проф. д.т.н. Веселин Целков е един от най-утвърдените специалисти в областта на информационната сигурност и защита на данните, преподавател,  създател на научна школа в областта на информационната сигурност.

Деян Петков е директор Защита на корпоративната информация във Виваком, дълги години ръководи „Банкова сигурност и защита на класифицираната информация“ в БНБ.

Георги Средков е длъжностно лице по защита на данните във Виваком.

Пламен Георгиев е юрист, бивш началник на Контролна дейност в КЗЛД.

„Защита на данните. Принципи и практики“ е издадена от „За буквите – О писменехь”.

Георги Средков, Пламен Георгиев и Деян Петков слушат представянето на книгата от проф. Целков
Можете да споделите: