Инициативните комитети и GDPR

Днес продължавам обиколката на представянето на кандидат-евродепутатите в интернет и съобразяването с GDPR и защитата на личните данни.

Стигнах до номер 10 в бюлетината, остават още 17 кандидати за европейския парламент.

С номер 10, според решението на ЦИК, в бюлетината е коалицията „Коалиция за България“. Вчера разказах как ЦИК и КЗЛД обясняват задълженията на коалициите във връзка със защитата на личните данни. „Коалиция за България“ има сайт, но няма информация за защитата на личните данни на леснодостъпно място.

На сайта на основната партия в коалицията даже има рубрика „Условия за ползване и защита на личните данни“, но тя е празна.

Под номер 11 в бюлетината е независимият кандидат Десислава Петрова Иванчева. Тя е издигната от инициативен комитет  „Непослушните“. Обяснимо, намирам информация за кампанията й във Facebook – https://www.facebook.com/pg/DIvancheva/posts/?ref=page_internal. Тя даже има становище за GDPR:

От днес има и публикация за набирането на застъпници. Затова пак напомням съвместните указания на ЦИК и КЗЛД:

„Във всички останали действия, извън списъците за регистрация, членовете на инициативния комитет имат качеството на съвместни администратори по смисъла на чл. 26 от Общия регламент – включително при работа със социологически агенции, социални медии, застъпници и т.н. Това остава валидно и след преустановяване на съществуването на инициативния комитет, включително при заличаване на регистрацията му по чл. 155 от ИК. В случай на жалба или сигнал физическите лица – негови членове, продължават да се разглеждат като съвместни администратори.“

Купуването и продаване на гласове е престъпление!

Можете да споделите: