Мога ли да откажа да бъда сниман по време на публично събитие?

Този въпрос може да има и положителен отговор според DPC

В блога си ирландската Комисия за защита на данните публикува материал в помощ на родители и учители за заснемането по време на училищни събития. За него ще разкажа повече друг път. Днес ще цитирам позицията на DPC за прилагането на Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и фотографиране на големи групи.

„Получаването на съгласие за заснемане и публикуване на снимки на големи групи от хора може да бъде предизвикателство, например какво правите, ако един или двама души в групата не дадат своето съгласие?

На конференция, на която DPC присъства наскоро, организаторите поискаха писмено съгласие от ораторите да бъдат снимани по време на събитието (и снимките да бъдат публикувани на уебсайта на събитието) и да бъдат записани на видео, докато се изказват, тъй като по-късно записът на дискусиите в панела се публикуват на уебсайта на организатора.

Въз основа на това дали всеки участник в конференцията е дал съгласие за тези дейности, на тях им е беше даден различен цвят на лентата за бадж, който да носи на врата си.

Това показва на фотографа и видеооператора дали дадено лице е дало съгласие да бъде записвано или не.

Макар това със сигурност да изискваше много усилия за организиране, то беше ефективно, казва DPC.

Можете да споделите: