Започнаха регистрациите за участие в годишния форум за защита на неприкосновеността и срещата на мрежата от IPEN

От 12 до 14 юни в Рим се провеждат две събития, свързани с опазването на личните данни

На 12 юни ще се проведе организирания от Европейски надзорен орган по защита на данните (EDPS) IPEN Rome Workshop 2019. Мрежата от експерти по защита на данните с техническа подготовка от различни области IPEN – Internet Privacy Engineering Network ще е домакин на събитието, което се провежда точно преди годишния форум за поверителност 2019 организиран от ENISA на 13 и 14 юни.

Текущото състояние и бъдещите тенденции при защитата на личните данни на етапа на проектирането (privacy by design) ще обсъждат експерти, мениджъри, търговци, представители на надзорните органи и DPO.

Организаторите посочват, че след влизането в сила на европейския Общ регламент за защита на данните (GDPR) защитата на данните при проектирането на технологични решения се променя от най-добрата практика и неявна необходимост в правно задължение. Затова всички заинтересовани страни – администратори, разработчиците, обработващи, регулаторните органи и юристи трябва да изяснят терминологията.

Участието е безплатно, регистрацията става на имейл ipen@edps.europa.eu.

Annual Privacy Forum (APF) 2019 на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност ENISA ще се проведе също в Рим на 13 и 14 юни.

Двудневната конференция има за цел да обедини представители на промишлеността, научните изследвания, политиката и академичните среди и да ги ангажира в дискусия относно нововъзникващите технологични аспекти в по-широката област на неприкосновеност на личния живот, сигурност и защита на данните.

Публикуван е формуляр за регистрация на сайта на форума APF19.

Можете да споделите: