Започнаха регистрациите за участие в годишния форум за защита на неприкосновеността и срещата на мрежата от IPEN

От 12 до 14 юни в Рим се провеждат две събития, свързани с опазването на личните данни

Цялата публикация „Започнаха регистрациите за участие в годишния форум за защита на неприкосновеността и срещата на мрежата от IPEN“