Бързите кредити и GDPR

Финландският омбудсман по защита на данните даде срок на финансовата група Svea Ekonomi да коригира практиките си до 30 април

Службата на финландския омбудсман за защита на данните получила жалби срещу кредитната компания Svea Ekonomi. В резултат на това омбудсманът по защита на данните е наредил на дружеството да коригира практиките си при обработването на лични данни, свързани с оценката на кредитоспособността, правото на проверка на собствените лични данни и практики за уведомяване.

Първата жалба е за личните данни, използвани за оценка на кредитоспособността и правото на субекта за проверка. Службата на омбудсмана за защита на данните започнала да проверява практиките за уведомяване на дружеството по собствена инициатива.

Според омбудсмана използването на горна възрастова граница при оценката на кредитоспособността не е приемливо. Само възрастта на кредитополучателя не описва неговата платежоспособност.

Онлайн услугата за кредитиране, която дружеството предлага, следва да се разглежда като автоматично вземане на решения от вида, посочен в член 22 от Общия регламент за защита на данните, в който решението е от съществено значение за сключване или изпълнение на договор между дружеството и кредитоискателя.

В своето решение омбудсманът по защита на данните е разпоредил на Svea Ekonomi да промени обработването на лични данни, свързани с оценката на кредитоспособността. Дружеството трябва също така да предостави на частното лице, което се е оплакало, информация за логиката, използвана при автоматичното вземане на решения, за нейната роля при вземането на решение за кредитиране, както и за последиците от нея за кредитоискателя.

Службата на омбудсмана за защита на данните проучила също така практиките за уведомяване на Svea Ekonomi, свързани с автоматичната система за вземане на решения, използвана за оценка на кредитоспособността. Омбудсманът за защита на данните е заявил, че настоящите практики за уведомяване не определят в достатъчна степен логиката на обработката на данни, така че заявителят на кредита може да разбере основанията за решението и е разпоредил тези практики да бъдат променени.

Svea Ekonomi има срок до 30 април 2019 г. да промени обработването на лични данни.

Можете да споделите: