Използване на видеорегистратори и GDPR

Преди да монтирате видеорегистратор на автомобила си, прочетете указанията на Ирландската комисия за защита на данните (DPC).

Ирландската комисия за защита на данните (DPC) публикува указания за използването на монтирани на таблото системи за видеонаблюдение – Dash Cams.  Комисията посочва, че през последните години се е увеличила употребата на видеорегистратори, тъй като устройствата са станали по-достъпни и с по-високо качество. Причините за монтиране на Dash Cam в превозно средство са различни – от съображения за сигурност до документиране на отговорност в случай на произшествие. В Ирландия застрахователните компании предлагат отстъпки за полици на шофьори, които купуват Dash Cam (независимо дали ги инсталират или използват).

Видеорегистраторите правят както видео, така и аудио запис, вътре в превозното средство, така и извън него. Затова е важно водачите да разберат задълженията си съгласно законодателството за защита на данните.

Според комисията европейското законодателството за защита на данните определя  онези, които събират и обработват лична информация на лица (включително изображения и записи на глас на хора) или като „администратори на данни“ или „обработващи данни“. Обработването на информация на семейството и приятелите законодателството освобождава в рамките на т.нар. домашни занимания. Въпреки това, съдебната практика на Съда на ЕС ясно показва, че това освобождаване трябва да се тълкува по-тясно.

В решението си по делото Rynes vs Urad (2014 г.) Съдът счита, че:

„Доколкото видеонаблюдение като това в главното производство покрива, макар и частично, публични места и поради това е насочено извън личната сфера на лицето, което извършва по този начин обработване на данни, то не може да се счита за дейност, която е изцяло „лична или домашна“ по смисъла на член 3, параграф 2, второ тире от Директива 95/46.“

Този случай е свързан с фиксирана система за видеонаблюдение, но има ясни последици за потребителите на Dash Cams, които записват видео и / или аудио кадри вътре и извън техните превозни средства според DPC.

Ако записвате с Dash Cam, вероятно ще бъдете администратор на данни за целите на законодателството за защита на данните и следователно трябва да обмислите отговорностите, които може да поемате. От администраторите на данни се изисква да спазват това законодателство и да обработват данните в съответствие с принципите за защита на данните.

Според комисията някои от ключовите моменти, които трябва да се разгледат, са:

  • Личните данни трябва да се обработват по прозрачен начин. Dash Cam e предизвикателство по отношение на законодателството за защита на данните, тъй като правото на ЕС (GDPR) изисква администраторът да предоставя цялата информация на всеки, чиито данни се събират. В този случай трябва да има ясно видим знак или стикер върху и / или вътре в превозното средство, за да покаже, че се извършва заснемане. Както и документ с подробна информация за вашите контакти, основанието, на което събирате изображения и аудио запис на други лица, целите, за които се използват данните и колко време ще се пазят (членове 12 и 13 от GDPR). Този документ трябва да бъде предоставен при поискване на всеки, който поиска допълнителна информация. Друга възможност е да се предоставя информацията устно. В случай на злополука трябва да се уведоми другата страна, че са записани кадри от инцидента.
  • Личните данни трябва да се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо и за целта, в която са получени. Ще трябва да помислите колко дълго пазите кадрите. За иск или разследване може да се изисква записът на инцидента и той може да бъде запазен за тази цел. Другите кадри не трябва да се съхраняват за неопределено време и следва да бъдат редовно заличавани.
  • Личните данни трябва да се съхраняват сигурно. Имайте го  предвид и ограничете достъпа до камерата и външните устройства за съхранение.
  • Хората имат право на достъп до техните данни. Ако дадено лице е наясно, че имате запис на него, то има право на достъп до тези данни. Трябва да имате възможност да предоставите копие на неговите данни на всеки, който го поиска, в рамките на един месец.

Ако използвате Dash Cam за целите на сигурността или отговорността при злополука, трябва да знаете, че публикуването на кадри, например в социалните медии, представлява по-нататъшна обработка и рискува да наруши правата на поверителност на записаните лица и законодателството за защитата на данните.

Публикуването на лични данни може да бъде оправдано при определени обстоятелства за журналистически цели, но това трябва да бъде внимателно балансирано с правата на поверителност на засегнатите лица.

Полицейските служби могат да поискат копие от Dash Cam от вас във връзка с разследването на престъпление. Съответният орган по правоприлагането трябва да е в състояние да докаже, че кадрите са необходими за разследването или наказателното преследване на престъпление и, когато е възможно, искане за кадри трябва да се получи в писмена форма.

Също така може да пожелаете да изпратите кадри на застрахователна компания в случай на злополука. Трябва да сте сигурни, че третата страна, с която споделяте, ще ограничи използването на данните само до това, което е необходимо, и ще я запази сигурно и ще я задържи не повече от необходимото.

Ако вашата застрахователна компания поиска кадрите от Dash Cam за инцидент във връзка с иск, те трябва да гарантират, че всички лични данни в кадри се обработват по начин, съответстващ на законодателството за защита на данните.

DPC заявява, че е наясно, че някои застрахователни компании предлагат отстъпки за автомобилни застраховки на шофьори, които използват Dash Cams. Когато използването на Dash Cam се стимулира по този начин, водачът показва ясна цел и намерение да получи и обработи личните данни на други лица с цел записване на произшествия. Това предварително намерение за получаване на лични данни в обществото премества дейността по-далеч от личното или домашните занимания и по-ясно посочва, че водачът действа като администратор на данни.

DPC казва, че ще разглежда жалби от лица, които считат, че техните права за защита на данните може да са нарушени и когато идентифицира нарушения на законодателството за защита на данните ще налага санкции, включително ще прилага големи административни глоби.

 

Горната информацията не представлява правен съвет

Можете да споделите: