Неделна разходка 13

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Днешните смешки са от сайта на Комисията за защита на личните данни.

Ако в някоя търсачка напишете „Права на физическите лица според ЗЗЛД“  ще попаднете в сайта на Комисията защита на личните данни. Там, в рубриката „Шенгенско пространство“ е публикуван подробен материал, в който се казва:

„В действащия ЗЗЛД е обособена като самостоятелна глава пета “Права на физическите лица”.

С оглед на тяхното съдържание и начин на упражняване правата на физическите лица (ФЛ) могат да бъдат обединени в две основни групи:

  1. Право на информираност, което включва:
  • правото на информация за обработваните техни лични данни;
  • право на възражение пред администратора срещу обработване на личните им данни. В тези случаи, ако то е основателно, личните данни не могат повече да бъдат обработвани.
  1. Право на достъп до отнасящи се до тях лични данни (чл. 109 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген). В резултат на упражняване на това право ФЛ могат да поискат заличаване, коригиране или блокиране на лични данни от администратора, когато обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД (чл. 110 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген)…“

Материалът няма дата, така че спокойно можете да си мислите, че всичко е точно и да цитирате членове и алинеи, посочени в него. Обаче тази глава вече я няма в закона. „Глава пета. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, бр. 103 ОТ 2005 г., ОТМ. – ДВ, бр. 17 ОТ 2019 г.)“.

Не искам да знам въобще доколко са актуални останалите текстове в рубриката. Само ще подскажа как по принцип процедират сайтове на организации с динамично законодателство – поддържат информацията актуална, поставят дата на публикациите или номер на версията им. Така читателят може да се ориентира в дебрите и на бездруго сложната нормативна база. Не можем всички да сме юристи, но е задължително да се интересуваме от това как се представяме в интернет. Затова написах в търсачката на КЗЛД Брекзит първо на кирилица – нищо. След това на латиница – пак нищо. Добре, в понеделник ще звънна да питам какво се случва с движението на лични данни и  Брекзит – няма телефони на администрацията. Я да видим как е при другите – чехите имат не само телефон за консултации по GDPR, а и телефоните на дирекциите.

Какво друго има на сайта на КЗЛД? Да видим какво няма – няма документи в помощ на министерствата – така по институционалните сайтове има недоразумения като целите на обработването в Министерството на културата:

Можете да споделите: