КЗЛД ще публикува Насоки за защита на неприкосновеността на личния живот в медиите

Насоки за защита на неприкосновеността на личния живот в медиите ще публикува в понеделник КЗЛД в превод.

Насоките на СЕ са одобрени по време на съвместна сесия, проведена на 20 юни 2018 г., на комисията по медии и информационно общество и Консултативният комитет на Конвенция 108.  „Насоки за защита на неприкосновеността на личния живот в медиите“ са подготвени през 2017 г. в рамките на съвместната програма СЕ / ЕС Партньорство за добро управление и до голяма степен се основават на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и се стремят да бъдат инструмент за практически съвети на журналистите; те не въвеждат нови стандарти и ще бъдат отворени за обратна връзка, актуализации и допълнения.

Що се отнася до структурата, Насоките са разделени на две части. Първата се занимава с въпросите на неприкосновеността на личния живот при упражняване на основните журналистически дейности, а втората се отнася до прилагането на принципите за защита на данните в контекста на журналистиката. Първата част разделя основните понятия, свързани с балансирането на свободата на изразяване и неприкосновеността на личния живот, като дава представа за това какво представлява личният живот, какво включва свободата на медиите и как е включено съгласието в работата на медиите. Той също така илюстрира обхвата на обществения интерес, особено по въпроси от личен интерес. Втората част определя правилата, които журналистите трябва да спазват при обработването на лични данни, било то в контекста на редакционно съдържание или не-редакционно съдържание.

Guidelines

 

Можете да споделите: