Неделна разходка 11

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи,  GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Днешните смешки са от Комисията за защита на личните данни.

През седмицата Комисията за защита на личните данни изненадващо реши да „извърши“ публично обсъждане по две изключително актуални теми:

Комисията за защита на личните данни взе принципно решение за провеждане на публично обсъждане и дискусии по две изключително актуални теми с повишен обществен интерес – извършването на видеонаблюдение и обработването на лични данни за журналистически цели, както и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване. Освен с високия обществен интерес, тези теми се характеризират и с широкия си обхват, тъй като касаят изключително много администратори и субекти на данни.

Подходът на общественото обсъждане е доказано полезен тип взаимодействие между публичните регулаторни органи, какъвто е КЗЛД, и представителите на гражданското общество, бизнеса, академичните среди и всички страни, заинтересувани от прилагането на правилата за обработване на лични данни.

КЗЛД реши да дефинира обхвата на субектите, които да бъдат поканени в това публично обсъждане, така че да получи ясна и достоверна информация за всички възможни случаи, както по проблемите, свързани с видеонаблюдението, така и относно намирането на баланса при защитата на личните данни и правото на изразяване и информация. Целта е постигането на максимална прозрачност на дискусиите и последващите заключения и препоръки.

Също през седмицата Ирландската комисия за защита на данните (DPC) напомни в Twitter, че общественото обсъждане на правата на децата и GDPR ще приключи на 5 април. Защо българската комисия не публикува нищо? Защото няма профил в Twitter.

Да видим как го правят ирландците. На 19 декември DPC обяви началото на обществените консултации с публикуването на 16-страничен документ с конкретни въпроси към участниците.

На 28 януари започна вторият кръг от консултации, този път подкрепени от детския омбудсман.

Публикацията има вградено видео обръщение на комисаря по защита на данните на Ирландия Хелън Диксън.

Приложени са и материали в помощ на учителите, които да запознаят учениците над 8-годишна възраст с правата за защита на данните в контекста на социалните медии. Помагалата са тествани от DPC сред различни възрастови групи през октомври 2018 г.

Учителите получават указания, слайдове и  6 вида плакати за обратна връзка, където могат да записват мнението на учениците.

Можете да споделите: