КЗЛД публикува анкети за прилагането на GDPR и малките и средните предприятия

Комисията за защита на личните данни е координатор на международния проект „SMEDATA”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.

В рамките на изпълнението на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на проучване, чиято цел е да събере информация за предизвикателствата, които имат микро, малките и средните предприятия (МСП) и техните асоциации.

КЗЛД кани представителите на МСП и техните асоциации да се включат в проучването чрез попълване на анкета на сайта на проекта: за представители на МСП и за представители на асоциации на МСП.

Резултатите от проучването, което се извършва изцяло и само на анонимен принцип, ще бъдат използвани единствено с оглед разработването на предвидените по проекта учебни и лекционни материали в помощ на МСП, инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността, както и мобилно приложение за гражданите и бизнеса.

Можете да споделите: