Проучване на GPEN в 18 държави показа слабости при справяне с инциденти и обработката на жалби

Глобалната мрежа за прилагане правото на неприкосновеност (GPEN), в която членува и КЗЛД, смята, че част от организациите все още нямат процедури за обработка на жалбите и запитванията от хората и не са подготвени да управляват инциденти с нарушаване на сигурността на данните.

GPEN е неформална мрежа, включваща повече от 60 органа за защита на поверителността, която в момента се председателства от Великобритания и Нова Зеландия.

Последното проучване е проверявало прилагането на вътрешните политики и програми за поверителност в 356 организации в 18 държави.

Констатирани са отклонения от стандартите за защита на данните, липса на опреснително обучение на служителите и недостатъчна готовност за реакция в случай на инцидент, свързан със сигурността на данните.

Глобалната мрежа (GPEN) е създадена през 2010 г. по препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Нейната цел е да насърчи трансграничното сътрудничество между регулаторите на неприкосновеността на личния живот в един все по-глобален пазар, на който търговията и потребителската активност разчитат на непрекъснатия трансграничен поток на лична информация. Нейните членове се стремят да работят заедно за засилване на защитата на личната неприкосновеност в този глобален контекст.

Можете да споделите: