Проучване на GPEN в 18 държави показа слабости при справяне с инциденти и обработката на жалби

Глобалната мрежа за прилагане правото на неприкосновеност (GPEN), в която членува и КЗЛД, смята, че част от организациите все още нямат процедури за обработка на жалбите и запитванията от хората и не са подготвени да управляват инциденти с нарушаване на сигурността на данните.

Цялата публикация „Проучване на GPEN в 18 държави показа слабости при справяне с инциденти и обработката на жалби“