Неделна разходка 7

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи,  GDPR и сигурността на личните данни в интернет.

На 14 февруари и А1 най-накрая съобщи за злоупотреба с лични данни чрез използването на фирменото им лого:

Фалшиви сайтове използват името и логото на А1 с цел измама

В последните няколко дни се наблюдава наличието на редица съмнителни сайтове и електронни писма, които използват името и логото на A1 България, с цел събирането на лични данни от потребителите. Както при всички подобни съмнителни сайтове и електронни писма, Ви молим да четете внимателно и да не предоставяте личните си данни на непроверени източници. Ако смятате, че даден сайт или писмо е измама, не следвайте връзките (линковете) в него. Екипът на А1 прави всичко възможно за спирането на тези фишинг измами, като те вече са подадени за проверка към компетентните държавни органи.

Съобщението е малко неясно, не беше ли по-лесно да кажат, че не дават телефон срещу лични данни?

Но на друго интересно явление попаднах през седмицата – неуспешния опит на НОИ да проведе конкурс за длъжността „длъжностно лице по защита на личните данни“.

Да разгледаме заедно обявата за конкурса – и по-точно точките с минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност и предпочитаните специалности, по които е придобито образованието.

Изискванията са кандидатите да имат поне бакалавърска диплома, с 4-годишен професионален опит или III младши минимален ранг за заемане на длъжността, а завършената специалност да е от направления информатика и компютърни науки, национална сигурност или право.

В обявата не го пише, но сред източниците за подготовка за интервюто от кандидатите се очаква да могат да отговарят и на въпроси по Кодекса за социално осигуряване.

Не зная колко от читателите на блога ми са поглеждали скоро Кодекса, но неговите 274 страници съдържат разпоредби, свързани с битието на всеки българин от раждането до смъртта му. И съответните лични данни, разбира се. Не подценявам образованието по информатика и компютърни науки или национална сигурност, но колко време мислите, че е нужно, за да се справят с разпоредбите на Кодекса?

Не зная НОИ дали смятат пак да обявят конкурс за длъжностно лице по защита на личните данни, но ако смятат да го правят и искат да е успешен, е добре да преразгледат изискванията за кандидатите.

Можете да споделите: