Ирландската комисия за защита на данните публикува Ръководство за трансфер на лични данни при Brexit без сделка

Ирландската комисия за защита на данните (DPC) публикува ръководство за прехвърляне на лични данни  във Великобритания в случай на Brexit без сделка.

В публикуваното Ръководство DPC предоставя информация за нужните допълнителни мерки за законно прехвърляне на лични данни в Обединеното кралство при режим на „трета страна“.

Това означава, че прехвърлянето на лични данни от Ирландия към Обединеното кралство ще бъде третирано по същия начин като прехвърлянето на лични данни в страни като Австралия, Индия или Бразилия, информира DPC. За да се спазят правилата на GDPR, ирландско дружество, което възнамерява да прехвърли лични данни на Обединеното кралство, ще трябва да въведе специфични предпазни мерки за защита на данните в контекста на прехвърлянето и последващата им обработка.

Това може да бъде направено по различни начини, в зависимост от обстоятелствата, при които данните трябва да бъдат прехвърлени.

Един такъв начин е използването на „стандартни договорни клаузи“.

Важно е да се отбележи, че на субекта на данните също така се предоставят някои специфични права по СДК, въпреки че не е страна по съответния договор.

СДК могат да бъдат приети чрез нов договор  или чрез включване в съществуващ договор.

DPC предлага и  примерен списък със стандартни договорни клаузи, които могат да се ползват от компаниите.

Можете да споделите: