Федералната служба за защита на конкуренцията на Германия забрани на Facebook да комбинира потребителски данни от различни източници, компанията ще обжалва

Федералната служба за защита на конкуренцията на Германия Bundeskartellamt наложи на Facebook значителни ограничения при обработката на потребителски данни. Според съобщението на службата потребителят трябва да даде изричното си съгласие Facebook да обработва данни от WhatsApp и Instagram, както и от уебсайтове на трети страни.

Ако не бъде дадено съгласие за данни от услуги, притежавани от Facebook, и уебсайтове на трети страни, Facebook ще трябва значително да ограничи събирането и комбинирането на данни. Facebook трябва да разработи предложения за решения в този смисъл.

Директорът на Bundeskartellamt Андреас Мунд, казва, че „в бъдеще на Facebook вече няма да се позволява да принуждава потребителите си да се съгласят на практически неограниченото събиране и обработване на данни, които не са на Facebook.“

Мотив за решението е „Степента, в която Facebook събира, слива и използва данни в потребителски профили, представлява злоупотреба с господстващо положение.“

В съобщението се казва, че условията на услугата на Facebook и начинът и степента, до която събира и използва данни, са в нарушение на европейските правила за защита на данните в ущърб на потребителите. Bundeskartellamt работи в тясно сътрудничество с водещите органи за защита на данните в изясняването на въпросите, свързани със защитата на данните.

Решението на Bundeskartellamt не е окончателно. Facebook има един месец да го обжалва пред Висшия окръжен съд в Дюселдорф.

От дирекцията за защита на данните на Facebook отговориха още днес, че не са съгласни със заключенията на  Bundeskartellamt и ще обжалват.

„Bundeskartellamt подценява ожесточената конкуренция, пред която сме изправени в Германия, неправилно тълкува спазването на изискванията на GDPR и подкопава механизмите, които европейското законодателство предвижда за да гарантира последователни стандарти за защита на данните в целия ЕС“, се казва в изявлението. „ ..Решението на Bundeskartellamt неправилно прилага германския закон за конкуренцията, за да се определят различни правила, които се прилагат само за едно дружество… Facebook отговаря на изискванията на GDPR и е отговорен за защитата на информацията на хората. ..Скоро ще въведем Clear History – инструмент, в който ще можете да виждате информацията, която получаваме от уебсайтовете и услугите, които използват нашите бизнес инструменти, и да я премахнете от профила Ви. Bundeskartellamt е пренебрегнал как Facebook действително обработва данни и стъпките, които предприемаме, за да се съобразим с GDPR.

GDPR специално оправомощава регулаторите за защита на данните – а не органите по конкуренцията – да определят дали компаниите изпълняват своите отговорности. И регулаторите за защита на данните със сигурност имат опит да направят тези заключения. GDPR хармонизира законите за защита на данните в цяла Европа, така че всеки да живее по едни и същи правила и регулаторните органи да могат последователно да прилагат закона. В нашия случай това е Ирландската комисия за защита на данните.

Можете да споделите: