Неделна разходка 5

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи,  GDPR и сигурността на личните данни в интернет.

Днес ще разкажа как светът отбеляза 28 януари – Европейския ден за защита на данните. В социалните мрежи публикациите с хаштаг DataProtectionDay бяха стотици. В Twitter творчеството се развихри със страшна сила

 

Ной-впечатляващо беше присъствието на британския орган за защита на данните – ICO и неговата кампания – „Вашите данни имат значение“ . ICO предложи за ползване „от разстояние“ цял пакет материали с цел да увеличи доверието на обществеността в начина, по който личните данни се използват и предоставят.

Да видим как отбеляза 28 януари българската Комисия за защита на личните данни:

Комисията за защита на личните данни награди Репортерите на БНР

29.01.2019

 На 28 януари, по повод Европейския ден за защита на личните данни, председателят на КЗЛД, г-н Венцислав Караджов, награди репортерите от Българското Национално Радио, програма „Хоризонт” за цялостен журналистически принос през 2018 година. Призът е за популяризиране на дейността на Комисията, правата на гражданите и тяхната неприкосновеност.

„Годишната награда за журналистика” на Комисията за защита на личните данни се дава за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналисти, които са отразили редовно дейността на институцията, през изминалата календарна година.

Институцията благодари на репортерите и на целия екип на Българското Национално Радио за активното и обективно отразяване на разяснителната кампания на Комисията. Отразяването на промените, свързани с Общия регламент относно защитата на личните данни, допринесе информацията да достигне до всеки един бизнес, до публичните институции и до гражданите, които да разберат, че промяната е съществена за начина, по който администраторите трябва да обработват личните данни и да ги защитават.

Сега да видим сайта на БНР дали заслужава значката на ICO Your data matters. Според Общия регламент  на сайтовете на БНР трябва да има данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните, но ги няма.

В сайта на БНР няма и връзка към политика за поверителност на личните данни. Има рубрика в регионалните сайтове като Радио Варна, но тя отваря  best.aliexpress.com, а след това някакъв сайт на казино, въобще счупена работа. На всички регионални радия рубриките за защита на личните данни са компрометирани.

Естествено, при това положение няма и описание какви категории лични данни се събират и за какви цели се обработват; информация кои са категориите получатели на лични данни, както и дали ще се предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС.

Няма срокове за съхранение на различните видове лични данни.

Не е описано как лицата да упражнят правата си: на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните и реда за упражняването им.

Липсва информация за правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда.

Честита награда на Репортерите на БНР!

 

Можете да споделите: