Комисията за защита на личните данни обяви „Ден на отворените врати” на 28 януари

За да отбележи Европейския ден за защита на личните данни КЗЛД обяви „Ден на отворените врати” на 28 януари (понеделник) от 10:00 до 12:00 часа, в сградата си в София.

Служители от администрацията ще приемат в своите кабинети всички желаещи, които искат да се запознаят с атмосферата на тяхната работа и да получат актуална информация по отношение защитата на лични данни.

От 10:00 до 12:00 часа, в зала „Заседателна” на Комисията ще има „Приемна” за администратори на лични данни и граждани, в която експерти ще приемат посетителите и ще отговарят на въпросите им.

Всяка година на 28 януари Комисията за защита на личните данни отбелязва Европейския ден за защита на данните.

Комисията ще разпространи и нови печатни информационни материали, предназначени да помогнат на гражданите, предприятията, организациите и публичните администрации да спазват и да се възползват от новите правила за защита на данните.

Всеки ден обръщайте специално внимание на безопасността на Вашите лични данни!

КЗЛД е на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

Можете да споделите: