Френският орган за защита на данните глоби с 50 млн. евро Google

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL обяви, че на основание на GDPR глобява с 50 млн. евро Google заради липса на прозрачност, незадоволителна информация и отсъствие на валидно съгласие за персонализиране на реклама.

Санкцията е въз основа на колективни жалби, получени в CNIL в края на май 2018 година. Оплакванията са от липсата на  валидно правно основание за обработване на личните данни на потребителите на услугите с цел персонализиране на рекламата.

В хода на проверката се установява, че случаят ще бъде разгледан от френския регулатор, тъй като ирландският в този период няма „правомощия за вземане на решения“ по отношение на операционната система Android и услугите на Google във връзка със създаването на потребителски акаунт при настройка на мобилен телефон.

Установяват се нарушения на принципите на GDPR прозрачност, информация и съгласие. Първо, информацията, предоставена от Google, не е лесно достъпна за потребителите. Съществена информация, като например целите, за които се обработват данните, продължителността на времето на съхранение на данните или категориите данни, използвани за персонализиране на рекламата, са прекалено разпръснати в няколко документа, които включват бутони и връзки, които e необходимо да активирате, за да прочетете допълнителна информация. Съответната информация е достъпна само след няколко стъпки, понякога включващи до пет или шест действия. Такъв е например случаят, когато потребителят иска да има пълна информация за събирането на данните за персонализиране на рекламите или за геолокацията.

Предоставената информация не винаги е ясна и разбираема, а периодът на запазване на някои данни не е посочен.

Google разчита на съгласието на потребителите да обработва данните им за целите на персонализирането. Регулаторът обаче счита, че съгласието не е валидно събрано, защото не е достатъчно информирано и недвусмислено.

Преди да създаде профила си, от потребителя се изисква да отбележи полетата, че приема условията за ползване и съгласие за ползване на личната информация. Този метод води до съгласие от страна на потребителя за всички цели, но съгласието според GDPR е валидно, само ако се дава отделно за всяка цел.

BBC цитира изявление на представител на Google, че „проучва решението“, за да определи следващите си стъпки.

Според регулатора нарушенията продължават при господството на операционната система Android на френския пазар.

Можете да споделите: