Неделна разходка 3

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи,  GDPR и сигурността на личните данни в интернет.

Мина седмицата, в която очаквах до АПИ да е достигнала информация за съществуването на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Затова днес ще разгледам сайта www.bgtoll.bg, който съдържа общата информация за е-винетките и сайта web.bgtoll.bg, в който се купуват самите е-винетки.

Според Общия регламент и на двата сайта трябва да има данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните, но ги няма.

В сайтовете няма и връзка към политика за поверителност на личните данни.

Отсъства описание какви категории лични данни се събират и за какви цели се обработват; информация кои са категориите получатели на лични данни извън управлението, както и дали ще се предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС.

Няма срокове за съхранение на различните видове лични данни.

Не е описано как лицата да упражнят правата си: на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните и реда за упражняването им.

Липсва информация за правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда.

Има рубрика с регистри, например Регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси (НДУ). От тук започват още изненади. В рубриката пише: „С решение на УС на АПИ № 20969 от 18.12.2018 г. е регистриран „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД като Национален доставчик на услуги. (НДУ) www.vinetki.bg. Отваряме сайта и …браво, той си има всичко – и политика за използване на „бисквити“,  и Политика за защита на данните. Значи не е толкова сложно.

Връщам се на сайта www.bgtoll.bg, където в рубриката Новини попадам на следното заглавие  Проф. Олег Асенов: Фирмата, разработила сайта www.bgtoll.bg, трябва да бъде санкционирана.

Проф. Олег Асенов е началник на отдел “Управление на информационните системи и инфраструктура” в Националното тол управление, което е в структурата на АПИ, пише в материала. Това неговото изказване е от миналата неделя: “Анализирахме общите условия, с които започна системата за купуване на електронни винетки, сметнахме, че те не са еквивалентни. Днес ще бъдат завършени нови текстове на общите условия и ще бъдат обявени на сайта”, каза още проф. Асенов. Също днес ще бъде редактиран текстът, който предвижда деклариране на съгласие от страна на купувачите на е-винетки по отношение на електронното връчване. Между първо и второ четене на промените в Закона за движението по пътищата този елемент за връчване на наказателни постановления по електронен път отпадна, затова и този текст ще отпадне.“

Затова проверявам – първо условията за ползване. Една седмица по-късно ги няма. Декларацията за съгласие също не е променена:

Декларирам, че ми е известно, че през посочения електронен адрес на мен или на представляваното от мен лице може да бъдат връчвани документи за целите на събирането на пътните такси, включително, но не само: потвърждения за закупени е-винетки и/или тол продукти, отговори на запитвания, уведомления за дължими пътни такси, уведомления за промени в режима на събиране на пътни такси или в обхвата на платената пътна мрежа, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и електронни фишове.

Можете да споделите: