КЗЛД започва работа по проект за мобилно приложение за малки и средни предприятия

До ноември 2020 г. КЗЛД ще осъществява проект, който има за цел да предостави практически инструментариум на малките и средни предприятия (МСП) в постигането на съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Комисията съобщи, че след реализирането на дейностите по проекта, МСП ще разполагат с интегрирани дигитални решения за достъп до богата база данни с практика, както на националните надзорни органи, така и на съда на национално и европейско ниво, достъпни чрез мобилно приложение и самообучаващ се алгоритъм.

Административните процедури по подписване на договора за финансова помощ бяха завършени в началото на месец декември 2018 г., което даде възможност фактическото изпълнение на проекта да започне още от края на 2018 г.

Общият бюджет на проекта е 1 089 961,92 лева (557 288,68 евро), като е предвидено изпълнението му да приключи в края на месец ноември 2020 г.

В края на 2017 г. в партньорство със Съюза на юристите в България и „Апис Европа” КЗЛД започна подготовка на проектно предложение, финансирано по поканата за набиране на проектни предложния „Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни” (Ensure the highest level of protection of privacy and personal data) на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.

В самото начало на 2018 г. КЗЛД като водещ партньор и кандидатстваща организация, подаде проектно предложение, обединяващо усилията на български и италиански партньори. Сред тях, освен вече споменатите, са EY България, Италианският орган по защита на данните, университетът „Roma Tre” и Европейската асоциация на жените юристи – клон България.

Можете да споделите: