Неделна разходка 30

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Днес продължаваме с публикацията на британския орган за защита данните, свързана с Коледните митове за GDPR.

Заместник-комисаря Стив Ууд опровергава някои погрешни схващания, възникнали около начина, по който регламентът за защита на данните може да засегне Коледа.

Коледните картички са забранени, ако нямате съгласието на получателите

Не, GDPR не забранява коледните картички, дори и корпоративните. Ако изпращате коледни картички на приятели, семейство, съседи и т.н., нямате нужда от тяхното съгласие.

Ако изпращате корпоративни коледни картички, трябва да сте по-внимателни и да прецените дали съдържат директен маркетинг – особено ако са адресирани до конкретно лице. Преди да натиснете клавиша на електронната поща, уверете се, че спазвате правилата за електронния маркетинг на законодателството за защита на личните данни и електронната комуникация, (например Директива 2002/58/ЕО, която ще бъде отменена с влизането в сила на ePR).

Политиците (PR специалистите) и училищата, които провеждат детски конкурси за изработване на коледни картички, сега са изправени пред законови ограничения

Не, те не са… От тях се изисква да спазват основните принципи за защита на данните, например свързани със сигурността и свеждане до минимум на данните, което те използват. Тези норми не са нови и съществуват от години в законодателството.

Родителите не могат да заснемат училищното тържество

(Във Великобритания този въпрос е уреден законодателно от 1998 г.) Училищата могат да имат свои собствени причини, поради които предпочитат родителите да не снимат или да не записват училищните представления – например въпроси, свързани с защитата на децата или търговски съображения – но докато снимките или филмът са за ваши собствени цели, тогава няма нищо в законите за защита на данните – в миналото или в настоящето, което да възпрепятства това.

Защита на личните данни и Коледа

Извън митовете, много хора ще купуват смарт устройства, свързани с интернет  за дома си или умни играчки и устройства, които обработват лични данни на децата им. Публикувани са съвети за родители и търговци  по тази тема.

Можете да споделите: