Асоциации от енергийния сектор критикуват ePrivacy Regulation (ePR)

Няколко асоциации от енергийния сектор изпратиха отворено писмо до Норберт Хофер – австрийския министър на транспорта, иновациите и технологиите, Мария Габриел – европейския комисар по цифровата икономика и Мигел Ариас Каньете – европейския комисар по въпросите на климата и енергетиката с опасенията си относно ePR.

20181024_open_coalition_letter_on_the_future_of_the_eprivacy_regulation

Писмото е подписано от няколко европейски търговски асоциации, включваща Eurelectric, EER, smartEn, SolarPower Europe, асоциацията на доставчиците на термопомпи EHPA и браншовата организация на измервателната индустрия ESMIG. Те изразяват загриженост по отношение проекта за Регламент за неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации. Пълното му наименование е „Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58 / ЕО“.

Подписалите писмото отганизации казват, че общественото внимание досега се е насочвало върху „бисквитките“ и данните за онлайн реклама, но регламентът ще има значителни последици за новите бизнес модели в енергийния сектор. Тези  иновативни бизнес модели се основават на обработката на данните за консумацията, събрани от голямо разнообразие от измервателни уреди.

Обект на критика в писмото е член 8 от проект на Регламента, според който информацията от крайното оборудване на крайния потребител може да се събира и обработва само при най-строги условия, а тези ограничения касаят не само личните данни, но и всякакви фактически и бизнес данни, твърдят авторите на писмото. Те предлагат да се ограничи обхватът на член 8, а членове 6 и 11 да бъдат променени. Предлагат и правила за изключения за целите на опазването на околната среда, опазването на климата и сигурността на енергийните доставки.

 

Можете да споделите: