GDPR и Етичният кодекс на PR специалистите

Етичният кодекс на PR специалистите от днес, 10 юли, е в Комисията за защита на личните данни, за да започне процедурата по чл. 40 на Регламент (ЕС) 2016/679. Очакванията ми са през септември да получим отговор от Комисията, който ще ни ориентира как допълним нашия професионален кодекс, за да покрие изискванията на  GDPR. След това, ако решим, всички професионални организации за публични комуникации ще трябва отново да се съберем и да поработим по текстовете на кодекса.

Според чл. 24 от Регламента „Придържането към одобрени кодекси за поведение, посочени в член 40 или одобрени механизми за сертифициране, посочени в член 42 може да се използва като елемент за доказване на спазването на задълженията на администратора.“

Можете да споделите: