Неделна разходка 7

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Тази седмица първо място печелят журналист и експерт по киберсигурност, провели фундаментален разговор по въпросите на GDPR. В което няма нищо лошо, ако и двамата разговарящи поне малко знаеха за какво става дума.

Няма да ги назова, само призовавам публикуването на подобни разговори в жанра „сбит преразказ на интервю“  да става след елементарна редакция както и да се водят поне след като се прочете документът, който се анализира експертно.

Експертът говори в новия стил „чалгаризиране на знанието“,  в случая да разкажем на „достъпен“ език европейски регламент. Журналистът е впечатлен от замесването в кюпа на Щирлиц, хибридните войни и GDPR.

Стенограмата на нередактирания разговор започва с твърдението, че регламентът е влязъл в сила на 25 май 2018 г., което не е вярно, защото GDPR влезе в сила на 25 май 2016 г. От 25 май 2018 г. започна  прякото му прилагане във всички държави-членки на ЕС.

Не е съвсем точно изброяването, което експертът прави, за очертае разширените граници на личната информация – от какво си болен, какви са ти политическите възгледи, каква ти е сексуалната ориентация. Точно тази информация  беше след личните данни, защитени и в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, отменена с GDPR.

Експерт по киберсигурност  прави и фундаменталното откритие,  че GDPR засяга и земеделския производител, който жъне европейска пшеница.

По-нататък в стенограмата експертът искрено се възмущава, че във фирми сам човек прави GDPR…Изразът правя  …нещо ми е любим, особено във варианта „този си прави PR“. Какво означава „правя GDPR“  мога само да предполагам, сигурно е нещо много експертно, недостижимо за простосмъртните.

Как се казва, имената се пазят в редакцията.

Можете да споделите: