Приватизацията в Министерство на търговията през 1993 г.

Търговски вестник година I бр 1 17 юни 1993 г.

Търговски лист бр 1 17 юни 1993 г.

Търговски вестник година I бр 1 1юли 1993 г.

Търговски лист бр 1 1юли 1993 г.

„Търговски вестник“: Холдинг ще подготвя външнотърговските дружества за приватизация

„Търговски вестник“: 20 от 32 приватизационни сделки са в Министерството на търговията

„Търговски вестник“ 1993 г.: Преобразуването на външнотърговските дружества

„Търговски вестник“ 1993 г.: Плащането на фирмените кредити е задължително!

„Търговски вестник“ 1993 г.: Спечелилият търга има срок за сключване на приватизационния договор

„Търговски вестник“ 1993 г.: МТ приключи годината като лидер в приватизацията

Можете да споделите: