Неделна разходка 3

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. През седмицата ме изпревариха доста медии – те цитираха конкретно прессъбщение на Софийска градска прокуратура, което  липсва от сайта й, както и съобщение на сайта на Софийски градски съд, че „Търсенето по име на страна в секцията „Настоящи дела“ в сайта на Софийски градски съд считано от 23.04.2018 г. не е активно. Ограничението се въвежда съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, който ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.“

За сравнение потърсих решения на сайта на Европейския съд за правата на човека. Решенията са публикувани след 25 май. Има си имена, дата и място на раждане.

Погледнах и сайта на Еuropol за издирвани лица- https://eumostwanted.eu/bg.

Няма драматични съобщения и ограничения. И обяснението е просто – регулациите в областта на личните данни не действат от 25 май – съществуват от доста време преди България да стане член на ЕС.

Можете да споделите: