Британски наръчник помага за прилагането на GDPR от администраторите на лични данни на деца

Children and the GDPR

Добра практика е да се чуят самите деца, когато се подготвяте за обработка на лични данни. Това се казва в специалния наръчник  на ICO, британския еквивалент на Комисията за защита на личните данни. Наръчникът препоръчва използването на фокус групи, в които да се получи обратна връзка от децата.  Това може да ви помогне да идентифицирате рисковете, да изградите защита и да оцените доколко сте разбираеми, както и да имате възможност да тествате вашата система или продукт с крайни потребители, се казва в наръчника.

Можете да споделите: