Неделна разходка 2

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Днес  споделям уникална история, в която не се само не се прилага GDPR, а се пренебрегва и българският закон за защита на личните данни от 2002 г.

Представям ви първенецът тази седмица – Министерството на правосъдието. То получава и първо, и второ място за цялостно творчество.

Първо, защото няколкото регистъра, които поддържа, са толкова публични, че се виждат домашните адреси на хората.

Пример – списъкът на синдиците. Три имена, адрес, телефон…

http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/indexPublic.xsp?page=trustee

Същото е положението и с регистъра на медиаторите:  три имена , лични мейли…

http://mediator.mjs.bg/Users/MList.aspx

Второ, защото макар и вече глобено, на министерството ич не му е за защитата на личните данни.

http://www.justice.government.bg/68/

https://www.cpdp.bg/index.php?p=element_view&aid=1242

Ако не ви се отварят линкове: На 15.04.2014 г. Комисията за защита на личните данни, „на основание чл. 42, ал. 9, във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД налага на Министерство на правосъдието, със седалище и адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1, представлявано от Министъра на правосъдието Зинаида Златанова, административно-наказание – имуществена санкция в размер на 1200 лв. (хиляда и двеста лева) за нарушение на разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД, изразяващо се в непредприемане на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Я.Л.Н., което е довело до неправомерното им разпространение в интернет“

Нямам представа дали решението на комисията е обжалвано, дали е влязло в сила и дали сумата е платена. Важното е, че до ден днешен трите имена на явяващите се на изпити за придобиване на юридическа правоспособност или въобще кандидатстващите за работа в министерството висят на сайта и на никого не му пука за някакви си лични данни.

Можете да споделите: