Какви данни защитава GDPR?

GDPR се прилага само за лични данни.

Личните данни включват информация като:

 • Основна информация – имена, ЕГН, данни за местоположението
 • Домашен адрес
 • Номер на документ за самоличност;
 • Информация за кредитната карта
 • Данни за здравето (увреждания, психическо състояние, медицинска история)
 • Биометрични данни (сканиране на ириса, пръстови отпечатъци и т.н.)
 • Генетични данни
 • Религиозна принадлежност
 • Философски убеждения
 • Етнически произход
 • Икономически данни
 • Членство в синдикални организации
 • Психологическо състояние
 • Сексуални предпочитания
 • IP адреси
 • Лични имейли
 • Бисквитки на браузъра

Защита на данните и мерки за сигурност

За да се защитят правата и свободите на субектите на данни по отношение на обработката на лични данни, регламентът постановява използването на подходящи технически и организационни мерки. Това означава, че трябва:

– да се прилагат мерки за защита на данните (като криптиране и псевдонимация)

– да се прилага строг контрол на достъпа до данни

– системно да се изтриват лични данни, които вече не са необходими или уместни

Можете да споделите: