ЕК очаква от американската Федерална комисия по търговия информация за разследвания по защита на данните

Председателят на КЗЛД Венцислав Караджов беше част от екипа от осем експерти, които Европейската комисия покани, за да извършат независим одит на ефективността от прилагането на правилата за защита на личните данни в рамките на програмата „Щит за защита на личните данни”.

Цялата публикация „ЕК очаква от американската Федерална комисия по търговия информация за разследвания по защита на данните“