EDPB излезе с декларация за ускоряване на приемането на ePR

Европейския комитет за защита на данните (EDPB) прие декларация за ускоряване на работата по ePR и становище за взаимодействието между директивата за ePrivacy и GDPR от гледна точка на компетентността, задачите и правомощията на органите за защита на данните

Цялата публикация „EDPB излезе с декларация за ускоряване на приемането на ePR“

Осмата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието

На 12 и 13 март Европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, се срещнаха на осмата си пленарна сесия.

Цялата публикация „Осмата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието“

EDPB приема становища за кодексите за поведение до 2 април

Европейският комитет за защита на данните публикува насоки относно кодексите за поведение и органите за мониторинг съгласно Регламент 2016/679.

Цялата публикация „EDPB приема становища за кодексите за поведение до 2 април“

При Brexit без сделка Великобритания става трета страна по смисъла на GDPR в 00.00 часа централноевропейско време на 30 март

Европейският комитет за защита на данните реши по време на седмата  пленарна сесия на 12 февруари при липсата на споразумение между ЕС и Обединеното кралство то да се превърне в трета страна от 00:00 часа централноевропейско време на 30 март 2019 г. при прехвърлянето на данни от Европейското икономическо пространство.

Цялата публикация „При Brexit без сделка Великобритания става трета страна по смисъла на GDPR в 00.00 часа централноевропейско време на 30 март“

Шестата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието

На 22 и 23 януари Европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, се срещнаха на шестата си пленарна сесия.

Цялата публикация „Шестата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието“

Европейският комитет по защита на данните публикува 27 становища за националните списъци, свързани с оценки на въздействието

27 становища за националните списъци с различните видове обработки на данни, изискващи оценка на въздействието, публикува на сайта си Европейският комитет за защита на данните EDPB.

Цялата публикация „Европейският комитет по защита на данните публикува 27 становища за националните списъци, свързани с оценки на въздействието“