Няма проблем с прехвърлянето на лични данни от Швейцария към САЩ. Засега

Американското Министерство на търговията публикува отговори на често задавани въпроси относно въздействието на решението на в Шремс II

Цялата публикация „Няма проблем с прехвърлянето на лични данни от Швейцария към САЩ. Засега“