Европарламентът напомни колко е важно на независимите публични органи за защита на данните да се предоставят необходимите ресурси, за да им се позволи да наблюдават и ефективно да гарантират спазването на законодателството за защита на данните

В Резолюция отбеляза, че неясното, прекомерното или фрагментираното регулиране ще възпрепятства появата на иновативни високотехнологични „еднорози“, стартиращи предприятия и МСП или ще ги принуди да разработват своите продукти и услуги извън Европа

Цялата публикация „Европарламентът напомни колко е важно на независимите публични органи за защита на данните да се предоставят необходимите ресурси, за да им се позволи да наблюдават и ефективно да гарантират спазването на законодателството за защита на данните“

Дружеството за рисков и частен капитал Portfolion, част от Група ОТП, инвестира в иновативна чешка стартъп компания 

Разбирам интереса на акционерите към инвестициите в стартиращи компании, още повече, че все още само се говори за законови регулации в областта на ИИ. И все пак би трябвало да има и етични граници при определяне на цени за стоки от първа необходимост и лекарства

Цялата публикация „Дружеството за рисков и частен капитал Portfolion, част от Група ОТП, инвестира в иновативна чешка стартъп компания „

До 18 септември е общественото обсъждане на проекта за концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Какво пише в документите на други държави по въпроса?

Цялата публикация „До 18 септември е общественото обсъждане на проекта за концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.“

ОИСР прие Принципи за изкуствен интелект

На 22 май 2019 г. страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) приеха Принципи за изкуствен интелект, международните стандарти, които имат за цел да гарантират, че системите за изкуствен интелект са проектирани да бъдат надеждни и сигурни.

Цялата публикация „ОИСР прие Принципи за изкуствен интелект“