Дружеството за рисков и частен капитал Portfolion, част от Група ОТП, инвестира в иновативна чешка стартъп компания 

Разбирам интереса на акционерите към инвестициите в стартиращи компании, още повече, че все още само се говори за законови регулации в областта на ИИ. И все пак би трябвало да има и етични граници при определяне на цени за стоки от първа необходимост и лекарства

Цялата публикация “Дружеството за рисков и частен капитал Portfolion, част от Група ОТП, инвестира в иновативна чешка стартъп компания “

До 18 септември е общественото обсъждане на проекта за концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Какво пише в документите на други държави по въпроса?

Цялата публикация “До 18 септември е общественото обсъждане на проекта за концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.”

ОИСР прие Принципи за изкуствен интелект

На 22 май 2019 г. страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) приеха Принципи за изкуствен интелект, международните стандарти, които имат за цел да гарантират, че системите за изкуствен интелект са проектирани да бъдат надеждни и сигурни.

Цялата публикация “ОИСР прие Принципи за изкуствен интелект”