През 2020 г. при 47 844 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 47 553

Според годишния отчет на КЗЛД за предходната година исканията са били 56 943, а отговорите – 56 527

Цялата публикация „През 2020 г. при 47 844 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 47 553“

Лично от председателя на Комисията за защита на личните данни получих тазгодишната награда за журналистика

Това е признание за труда и на всички блогъри, уважаващи честната и справедлива комуникация

Цялата публикация „Лично от председателя на Комисията за защита на личните данни получих тазгодишната награда за журналистика“

Неделна разходка 50: Писмо до Комисията за защита на личните данни

Като длъжностно лице по защита на личните данни настоявам надзорния орган да вземе мерки да защити електронната ми поща от всякакъв спам

Цялата публикация „Неделна разходка 50: Писмо до Комисията за защита на личните данни“

Предизвикателствата на дигитализацията в сферата на електронното управление са обсъждали в Албена млади лидери

Експерта на Microsoft Шон Макгуайър през септември е имал виртуална сесия по Design thinking в рамките на лятната академия

Цялата публикация „Предизвикателствата на дигитализацията в сферата на електронното управление са обсъждали в Албена млади лидери“

Детска градина в град П. загуби копие на акт за раждане и така наруши GDPR

При проверка в досието на детето се оказва, че „документите на В.А. „не са мястото си“, което нарушава принципа, че обработването на лични данни трябва да се осъществява по начин, който да гарантира подходящо ниво на защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.“

Цялата публикация „Детска градина в град П. загуби копие на акт за раждане и така наруши GDPR“

Студентка спечели наградата на конкурса на Комисията за защита на личните данни

Темата тази година беше „Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение“

Цялата публикация „Студентка спечели наградата на конкурса на Комисията за защита на личните данни“