ЕК е открила проблем със законовите срокове за отговор при упражняването на правата на субектите на данни

През октомври и ноември миналата година е извършена текуща оценка на действията по въвеждане на Регламент (ЕС) 2016/679 на данните и на транспонирането на Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпленията или изпълнението на наказания от страна на Европейската комисия –  Генерална дирекция „Правосъдие“

Цялата публикация „ЕК е открила проблем със законовите срокове за отговор при упражняването на правата на субектите на данни“

До 15 април КЗЛД приема студентски есета, дава награди

Какво предвижда регламентът на конкурса на тема Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение?

Цялата публикация „До 15 април КЗЛД приема студентски есета, дава награди“

Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!

На 28 януари КЗЛД отбеляза Деня за защита на личните данни с организиране на приемна, студентски конкурс за есе, Анкета за ДЛЗД в публичния сектор и нова информационна брошура

Цялата публикация „Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!“

КЗЛД открива „Приемна за администратори на лични данни и граждани” на 28 януари

Ще отбележим във вторник Деня за защита на личните данни за 14-ти път

Празникът е иницииран от Съвета на Европа.

Цялата публикация „КЗЛД открива „Приемна за администратори на лични данни и граждани” на 28 януари“

КЗЛД промени формуляра на уведомлението за определено длъжностно лице по защита на данните

Комисията за защита на личните данни няма да изисква повторно подаване на документа

Цялата публикация „КЗЛД промени формуляра на уведомлението за определено длъжностно лице по защита на данните“

Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие правилата за избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

На заседанието на комисията днес депутатите одобриха процедурата, по която ще се изслушват кандидатите за надзорния орган

Цялата публикация „Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие правилата за избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни“

Неделна разходка 43: Защо новините на сайта на Комисията за защита на личните данни започват от 5 юли тази година?

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Навестявам сайта на Комисията за защита на личните данни, защото зная, че там ще намеря нещо забавно и интересно. Или нещо свързано с личните данни, или с връзките с обществеността, или и с двете.

Цялата публикация „Неделна разходка 43: Защо новините на сайта на Комисията за защита на личните данни започват от 5 юли тази година?“

КЗЛД: „Професионалният домоуправител“ може да получи имената и настоящия адрес на собствениците от Национална база „Население”

Публикувам накратко решението на КЗЛД във връзка с въпрос до блога ми от А.П., получен на електронната поща.

Цялата публикация „КЗЛД: „Професионалният домоуправител“ може да получи имената и настоящия адрес на собствениците от Национална база „Население”“