Европейските надзорници наредиха на Европол да изтрие данните за лица без установена връзка с престъпна дейност

Даден е срок от 6 месеца за съхранение, по изключение 12 месеца за вече събраната информация

На 3 януари 2022 г. Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД/EDPS) уведомил Европол, че е издадена заповед за изтриване на данни относно лица без установена връзка с престъпна дейност (Data Subject Categorisation – DSC). Разследването на ЕНОЗД, започнато през 2019 г., е приключило, стана известно на 10 януари.

ЕНОЗД е предупредил Европол през септември 2020 г. за продължаващото съхранение на големи обеми данни без категоризация на субекта на данни (DSC), което представлява риск за основните права на физическите лица.

Въпреки че оттогава Европол въвежда някои мерки, организацията не се съобразява с исканията на ЕНОЗД за определяне на подходящ период за съхранение на данни за филтриране и извличане на личните данни, разрешени за анализ съгласно Регламента за Европол. Това означава, че Европол е съхранявал тези данни по-дълго от необходимото, в противоречие с принципите за минимизиране на данните и ограничаване на съхранението, залегнали в Регламент 2016/794.

ЕНОЗД решава да използва своите корективни правомощия и да наложи 6-месечен период на съхранение (за филтриране и извличане на личните данни).  Набори от данни, по-стари от 6 месеца, които не са преминали тази категоризация на субекта на данни (DSC), трябва да бъдат изтрити. Това означава, че на Европол вече няма да бъде разрешено да съхранява данни за хора, които не са били свързани с престъпление или престъпна дейност за дълги периоди без определен краен срок. ЕНОЗД предоставя 12-месечен период на Европол да се съобрази с решението за наборите от данни, които вече са получени, преди Европол да бъде известен за решението.

В прессъобщението ръководителят на ЕНОЗД Войчех Вевюровски е цитиран да казва, че Европол се е справил с няколко от рисковете за защита на данните, идентифицирани в първоначалното разследване на ЕНОЗД. Въпреки това, няма значителен напредък за справяне с основната загриженост, че Европол непрекъснато съхранява лични данни за физически лица, когато не е установило, че обработването е в съответствие с ограниченията, определени в Регламента за Европол. Такова събиране и обработка на данни може да представлява огромен обем информация, чието точно съдържание често е неизвестно на Европол до момента на анализиране и извличане – процес, който често продължава години.

Според Вевюровски 6-месечният период за предварителен анализ и филтриране на големи масиви от данни трябва да позволи на Европол да отговори на оперативните изисквания на държавите-членки на ЕС, които разчитат на Европол за техническа и аналитична подкрепа. В същото време ще сведе до минимум рисковете за правата и свободите на хората.

Цитатът завършва с уточнението, че с  разбиране за оперативните нужди на Европол и количеството данни, събрани досега, Европол има срок от 12 месеца, за да приведе в съответствие с решението обработката на данни, които вече са в организацията.

ЕНОЗД е убеден, че заповедта ще гарантира спазването на задълженията на Европол съгласно Регламент 2016/794, като същевременно ще запази оперативните му способности.

Можете да споделите: